Sản phẩm

Chất lượng thay lời nói

Gạo Hàm Trâu

Quy cách đóng gói: túi PP tráng màng OPP 2 mặt theo quy chuẩn 25kg.

Đặc tính sản phẩm: Khô và xốp cơm.

Quy trình chế biến và bảo quản: Sau khi thu hoạch, lúa nguyên liệu sẽ được đưa về nhà máy Cỏ May xử lý nhằm cho ra những hạt gạo Tài Nguyên Thơm chất lượng sẽ đưa qua quá trình đóng gói thành phẩm để gửi đến khách hàng.

Quy trình đóng gói: Gạo thành phẩm được đóng vào túi PP tráng màng OPP 2 mặt đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.